Rozporuplnosti 17. listopadu

vaclav ort wZa tři dny si budeme připomínat události spojené s datem 17. listopadu. Je ovšem doba koronavirová, takže s mnohými havloidními a jinými akcemi budeme seznamováni prostřednictvím zvláště České televize. To, že 17. listopadu jde především o připomínku nacistického uzavření vysokých škol a odeslání stovek vysokoškoláků do koncentračních táborů, bude zřejmě opět okrajovou záležitostí. Přitom právě 17. listopad 1939 byl jedním z nejdůležitějších dat v našich národních dějinách. Znamenal začátek vytváření plánů na germanizaci českých zemí, jehož vyvrcholením byl známý Heydrichův záměr likvidace českého národa vůbec. To, že se neuskutečnil, je zásluhou všech, kteří se postavili nacistické říši, především však vítězů od Stalingradu a Kursku, jež v následujících letech doplňovali svými vojenskými akcemi i další členové protihitlerovské koalice.

Sedmnáctý listopad 1989 má zcela jiný podtext. Zásah bezpečnosti na Národní třídě byl vážnou chybou minulého režimu. Dodnes ostatně nebylo vysvětleno, kdo a proč ho zorganizoval. Nebylo totiž náhodou, že »studentská akce« byla ukončena na Národní třídě a že se objevil »mrtvý student«, který pak vyvolal řetězovou reakci. Dodejme však, že stále šlo o obnovu socialismu, a nikoli o jeho brzkou likvidaci. Onen »listopad« neznamenal nebezpečí zničení národa, ani hrůznost koncentráků, jen u některých lidí naději na lepší svět spojený s požadavkem na odstranění nedostatků a problémů předlistopadového období.
Tehdejší mocní nebyli na jejich řešení připraveni. Proto je vzedmutí listopadové vlny zaskočilo. O socialismus nešlo. Ten měl být zachován. Byli připraveni ti, kteří to mysleli jinak. Nemohli se však ještě otevřeně postavit proti socialismu. Proto také Václav Havel přísahal věrnost na socialistickou ústavu, aby však postupně krok za krokem, aniž už do toho ti z Václavského náměstí zvonící klíči mohli mluvit, noví mocní měnili politický a hospodářský systém. Republika se postupně začala měnit, majetek všech přecházel do rukou připravených a jejich zahraničních přátel, aby i slovo sociální solidarita se stalo něčím pejorativním.
Sedmnáctého listopadu je třeba si mnohé připomínat, ale není co slavit. Není totiž pravda, že jsme nabyli svobody. Chomout NATO a Evropské unie, zákony stranící kapitálu, okleštění lidských práv, kde nemá místo právo na práci, rovnost počítaná podle majetku, rozhodující faktor peněz spojených se snahou převyprávět chod dějin, je svazující a svoboda se stala jen zdánlivou. I to bychom si měli připomínat při oslavách či připomínání výročí 17. listopadu.
Václav ORT
IN: Haló noviny, 14. 11. 2020
skola2 1266 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top