Komunisté vsadili na úspěšného vicehejtmana

sazka na vicehejtmanaHRADEC KRÁLOVÉ – Završení stranického života v Královéhradeckém kraji měla za úkol krajská konference (30. ledna), která v primárních volbách vybrala kandidáty do krajského zastupitelstva a do čela kandidátky opět postavila Otakara Rumla, současného vicehejtmana. Za účasti předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa zvolila předsedkyní KhKV KSČM opět Věru Žižkovou, sestavila nový krajský výbor a jeho další orgány, doporučila návrhy ke sjezdovým materiálům a připravila volební teze i postup při volební kampani. 

Delegáti konference též uctili minutou ticha památku Miloslava Ransdorfa, který byl v kraji často hostem.

Ve zprávě o činnosti krajská předsedkyně Věra Žižková uvedla akce, které se v kraji pravidelně konají pro veřejnost – Deštná, Pomezní boudy, výstava Častolovice, Kunětická hora, vydařila se i velká oslava k 70. výročí osvobození, mnoho pietních aktů a první IMG 0120máje. Podařilo se zpracovat webové stránky kraje i okresů a náchodský facebook v nové grafické úpravě. O činnosti zastupitelů za KSČM informuje KhKV v Haló novinách a v Krajánku; výtisky ve stovkách i tisících distribuují členové po celém kraji – jsou to cesty k voličům. S krajskými zastupiteli a předsedou klubu zastupitelů má krajský výbor pravidelný kontakt. Daří se slaďovat názory z okresů a nebyly závažné problémy v komunikaci. Co se v krajské KSČM nedaří, je získat více nových členů a dát ty mladší dohromady.

Například na Trutnovsku se však podařilo založit ZO z mladých komunistů v Radvanicích a zvolit starostku za KSČM ve Skřivanech, i když zde ZO není. „Spoluúčastí na vládě v kraji se nám podařilo prosadit i akce, které jsme ani v programu neměli. Jde hlavně o zvýšené čerpání dotací z EU ve prospěch lepšího života občanů,“ uvedla předsedkyně. Na Jičínsku bude strana podporovat Věru Beranovou do Senátu.

Komunisté pociťují potřebu rychlejší reakce z ÚV na přibývající problémy mezinárodní o domácí politiky. Stejný názor vyslovila i Marie Ondráčková v diskusi, když zmínila největší dopad vystoupení poslanců i vedení strany v televizi – „ti především vytvářejí tvář strany pro nejširší veřejnost.“ Na závěr zprávy konstatovala V. Žižková, že jsme stranou, která si přeje spravedlivé rozdělování bohatství, na kterém se podílejí masy lidí. Uvedla: „Je na nás, komunistech, abychom mezi lidmi šířili naději na lepší uspořádání světa, ale zároveň poukazovali na to, že žádná změna nepřijde sama od sebe, ale musíme si jí vybojovat.“ Boj proti nízkým mzdám a nepřiměřeným pracovním nárokům zahraničních zaměstnavatelů, zmínil i soudruh Ort v diskusi, k tomu patří a musíme jej vést společně, nejen v našem parlamentu, ale ve spolupráci s ostatními levicovými silami ve světě.

filip recSoudruh Vojtěch Filip ve svém vystoupení nesouhlasil s tím, aby se podceňovalo to, že je KSČM stranou parlamentní. Je to velmi důležité. „Nástup účelově založených stran jsme dokázali zastavit, a také se podaří jistě uspět v dalších volbách proti oligarchizaci politiky v režii ANO a Babiše. Koblihy a levné pivo snad voliče už nezmatou,“ uvedl Filip. Nosným tématem pro volby by se mohla stát tzv. inkluze ve školství, proti níž se KSČM staví stejně jako velká část veřejnosti. Úkolem pro všechny nastávající volby, které budou konány v následujících jedenácti letech každoročně, je získat především nerozhodnuté voliče. „Voliči by měli vědět, že KSČM je alternativou, ale ta musí být splnitelná a cíle nepopulistické,“ řekl Filip k vedení volební kampaně. Důležité bude, vyrovnat se zákonem o financování politických stran.

Konference přijala stanovisko ke sjezdovým materiálům, jež vycházelo z většinových stanovisek okresů, na sjezdu se potom budou delegáti řídit názorem své okresní konference. ÚV KSČM by měl být sestaven podle síly členské základny v okresech a konference doporučila volbu předsedy a místopředsedů sjezdem. Diskuse k materiálům a krajske jednani vicehejtmandalším otázkám stranického života byla kvalitní a bohatá. Jednání pod řízením Zdeňka Ondráčka v tradičním prostředí domu U Švagerků bylo pružné a racionální. I když se jednalo o závažných záležitostech stranického života, nechyběly kapky odlehčujícího humoru.

Ústředním bodem krajského jednání bylo zvolení čela kandidátky pro podzimní krajské volby. Otakar Ruml měl dva protikandidáty na první místo kandidátky nominované z okresních konferencí, avšak jak Táňa Šormová, tak Zdeněk Ondráček se své pozice vzdali. Jedničkou se stal současný vicehejtman O. Ruml. Ten k tomu dodal: „Předvedli jsme, že jsme schopni kraj spravovat a vést.“ Další navržení kandidáti na zastupitele Královéhradeckého kraje se představili a v tajné volbě byla delegáty konference (za jejich stoprocentní účasti) sestavena kandidátní listina. Pořadí osobností – stávajících zastupitelů (11 mandátů) a nově navržených – se proti doporučení KhKV KSČM přece jen změnilo. Mezi dvaceti prvními osobnostmi zůstávají původní zastupitelé, kromě MUDr. L. Voborníka. Na 45místné kandidátce je pět žen, z toho tři do sedmého místa, sedm kandidátů do 45 let a devět bez politické příslušnosti.

Předsedkyně KhKV KSČM však doufá, spolu s V. Filipem, že do kraje postoupí více zastupitelů než před čtyřmi lety a více nových zastupitelů se bude moci zaučit. Dobře odvedenou práci v současné koalici, kde KSČM působí s ČSSD, by občané kraje měli ocenit i ve volebních místnostech.

(vha)

krajske jednani vicehejtman 1

krajske jednani vicehejtman 2

krajske jednani vicehejtman 3

krajske jednani vicehejtman 4

krajske jednani vicehejtman 5

krajske jednani vicehejtman 6

FOTO – Petr HOJNIC

skola2 1922 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top