KSČM potvrdila svoji roli v politickém systému našeho kraje

KKHK-1HRADEC KRÁLOVÉ – 10. 1. 2014 – Lednové jednání 2. KRHK konference KSČM zhodnotilo práci komunistů v uplynulých 21 měsících od 1. konference se statutem orgánu KSČM v kraji. Konstatovala, že v této době došlo ke dvěma klíčovým událostem

orgánu KSČM v kraji. Konstatovala, že v této době došlo ke dvěma klíčovým událostem, jednak dotvoření krajské stranické struktury VIII. sjezdem KSČM a změnou postavení strany v krajském politickém systému, kdy se ze strany opoziční stala díky důvěře voličů stranou, která převzala přímou spoluzodpovědnost za rozvoj Královéhradeckého kraje.

Úspěchem byly výsledky voleb


Ve zprávě krajského výboru konferenci, která kriticky zhodnotila úspěšné období v činnosti strany, jejímž „bezprostředním cílem je hájit zájmy lidí práce, přinášet alternativní řešení současných problémů, aniž přitom ztrácí ze zřetele svůj strategický cíl, jímž je dosažení sociálně spravedlivé společnosti. Má přitom nelehký úkol – znovu získat ztracenou důvěru lidí práce, protože jen tak může prosazovat jejich zájmy a pomáhat řešit jejich problémy."


Vyjádřila se dále k situaci po krajských volbách. „Bylo by hrubou politickou chybou, kdyby KSČM, která skončila ve volbách jen těsně na druhém místě a zaostala o jediný mandát za vítěznou sociální demokracií, odmítla převzít zodpovědnost za řízení kraje a zůstala pohodlně v opozici. Takové rozhodnutí by nás nadlouho diskvalifikovalo jako politickou sílu nejen v kraji, ale především si takové zklamání naši voliči nezasloužili. Tím neříkáme, že role, kterou jsme na sebe vzali je snadná a daří se nám naplňovat volební program v kraji bez problémů." Jak předpokládala zpráva KV, na konferenci se k plnění volebního programu vyjádřili především radní za KSČM, uvedli konkrétní problémy, které řeší a potvrdili, že se daří plnit volební program především změnou stylu práce členů krajské samosprávy.

Seznamovat veřejnost s počiny zastupitelů je významný úkol

Za úspěch lze považovat propagaci práce členů krajské a městských samospráv na veřejnosti. Využití Dnů Haló novin i krajského měsíčníku Krajánek se stalo systematickým zdrojem informování veřejnosti o cílech a práci KSČM v našem kraji. „I tady však nemůžeme být zcela spokojeni, nedostatek vidíme především v nerovnoměrném zapojení členů krajského orgánu i orgánů okresních do této důležité práce, kdy hlavní tíha spočívala na jediném člověku," konstatuje se ve zprávě KV.

Krajská konference doporučila OV považovat zastupitele měst a obcí za politickou reprezentaci KSČM v okresech a věnovat trvalou pozornost činnosti komunistů v místních samosprávách. Přesto někde dosud zaměňují společenská setkání se zastupiteli za jejich systematické stranické vedení a pomoc v nelehkém úkolu denně obhajovat politiku KSČM ve své obci či ve městě. V tomto směru se nepodařilo styl práce se zastupiteli sjednotit. Také na webových stránkách okresů jsou příspěvky z místních samospráv spíše bílou vránou.

Změna v postavení KSČM v kraji vedla i ke změně práce KV. Mnohem větší pozornost musí KV věnovat situaci v kraji a řešení jeho problémů. V oblasti vnitrostranické práce se zatím také nepodařilo naplnit všechny dané úkoly, vázne především práce s Haló novinami v základních organizacích. Haló noviny s krajskou stránkou a Krajánek končí v rukou členů strany častěji než v rukou spoluobčanů, v práci s vnitrostranickými informacemi z elektronické distribuce dokumentů máme také velké rezervy, zvláště v některých okresech, uvádí se dále ve zprávě.


Z diskuse


V bohaté diskusi se krajští radní za KSČM Josef Lukášek, Táňa Šormová i vicehejtman Otakar Ruml vyjádřili ke konkrétním problémům, která za první rok ve funkcích řešili a vyřešili.

Představili se v ní jak dva ze tří kandidátů, které kraj doporučuje na kandidátků KSČM do evropských voleb – současný europoslanec Jaromír Kohlíček i mladý krajský kandidát Pavel Janeček, Třetí kandidát navržený okresními konferencemi – europoslanec Jiří Maštálka se konferenci dopisem omluvil za svoji nepřítomnost danou služebními povinnostmi a poděkoval za nominaci. Konference dala přednost zkušeným matadorům a Pavel Janeček byl doporučen jako náhradník.
Člen VV ÚV a předseda Klubu KSČM v PS PČR Pavel Kováčik poděkoval komunistům kraje za dobrou práci, která se projevila ve volebních výsledcích posledních dvou let a také zastupitelům kraje, kteří odvádějí dobrou práci. Dále Kováčik zdůraznil nezbytnost posilovat ideovou, organizační a akční jednotu strany. „Neobejde se to bez účinné snahy čelit společně tendencím rozbít KSČM. Když se nepodařilo zničit ji zvenčí, neustanou snahy rozbít ji zevnitř." Ocenil dále roli ředitele Futury Milana Špáse, bez něhož by strana neměla svůj deník.


Volby


V diskusi se představily i obě kandidátky na předsedkyni KV Věra Žižková a Taťána Lankašová. Převahou pěti hlasů byla zvolena Věra Žižková.

skola2 2401 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top