Modernizace a inovace cesta k prosperitě a růstu

manych w 21Po listopadu 1989 se tvrdilo, že bývalý režim brzdil rozvoj státu a Československá republika díky tomu zaostávala za „vyspělým“ západním světem. Mnozí z nás se mylně domnívali, že po listopadu se začne pracovat na modernizaci a inovacích tak, abychom co nejdříve dohnali západ.

Bohužel nestalo se tak. Místo toho jsme rozprodali vše hodnotné, co v tomto státě zůstalo, podniky, banky, byty, domy a něco tak nepředstavitelného, jako je vlastní voda. Stali jsme se pouhou montovnou pro západní korporace, zdecimovalo se školství a zemědělství a po 30 letech jsme se dopracovali k totální závislosti na okolních státech.

Bez modernizace a inovací se k lepším podmínkám nedopracujeme. Nemám ale na mysli pouze modernizace a inovace v průmyslu, ale také v jiných odvětvích. Základem toho je vzdělaný národ, proto je nevyhnutelné zaměřit se na obnovu kvality školství od mateřských školek až po vysoké školy. Vrátit zpět spolupráci škol s průmyslem. Bývalo ceněným benefitem, že podnik měl svou mateřskou školku, kam jeho zaměstnanec mohl umístit své dítě. Existovala podniková učiliště, která byla výhodná pro obě strany. Student měl jistotu, že až dostuduje, může zrovna nastoupit do podniku, kde většinou vykonával také praktickou výuku. Podnik měl nového zaměstnance, který se již orientoval na pracovišti, ve výrobním procesu a měl již trochu praxe v oboru, což dnes novým absolventům schází. Je důležité vysokým školám vrátit prestiž, aby vysokoškolský titul měl opět nějakou váhu.
Jak to s inovacemi myslí, nám byly docela dobře schopny předvést i předchozí vládní strany. Vznikl například projekt Jednotné inkasní místo, což by jistě mnoha podnikatelům velice usnadnilo život. Nebo projekt IZIP, který by zase byl přínosem pro naše zdravotnictví a možné úspory na výdajích vynaložených na zbytečná duplicitní vyšetření, nebo duplicitní a v některých případech i kontraindikační léky, které byly provedeny nebo vydány jen proto, že jednotliví lékaři nemají přistup ke kompletní zdravotní dokumentaci svých pacientů. Tyto jistě prospěšné projekty se proměnily v pouhý „TUNEL“, kterým odtekly nemalé finanční prostředky bez prospěchu pro daňového poplatníka, který to vše platí. Smutné je, že za to nikdo nenese zodpovědnost trestní a ani tu politickou.
Je potřeba zjednodušit a urychlit stavební řízení, aby bylo možné rychleji stavět bydlení a dopravní infrastrukturu. Bydlení je díky absenci nové výstavby pro většinu mladých finančně nedostupné a pomalu se stává nedostupným také nájemní bydlení. Sociální byty ve vlastnictví měst a obcí jsou již nedostačující, protože se bytový fond rozprodal a nestavěla se za něj náhrada.
Strategickou podporu v rozvoji v dnešní době má přístup k rychlému internetu. Jak je tento moderní komunikační nástroj důležitý, nám nakonec ukázal i vývoj v období koronavirové pandemie. Pouze díky přístupu k internetu nedošlo k úplnému zastavení vzdělávání a některé podniky zjistily, že existují profese, u nichž není nezbytně nutná přítomnost zaměstnance v kanceláři, ale svou práci po dohodě se zaměstnavatelem v pohodě zvládne i z domova. Proto je nutné podpořit rozvoj datové infrastruktury a zajistit tak snížení cen a zvýšení dostupnosti dat pro podniky a širokou veřejnost.

Jaroslav Manych,
kandidát KSČM do PS
skola2 47 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top