Vytisknout tuto stránku

Poločas aktivní účasti KSČM v řízení kraje

otakar ruml 16 wPolovina volebního období je vhodná příležitost k bilancování toho, co se z volebního programu KSČM, jímž oslovili komunisté voliče v krajských volbách 2012, podařilo plnit a kde naopak narážejí naši zastupitelé a radní na problémy, které zatím nedokázali uspokojivě vyřešit. Především o tom diskutovali novináři na snídani s prvním náměstkem hejtmana, radními a zastupiteli, zvolenými za KSČM.

„My se nepodílíme na vládě v kraji, ale společně s koaličním partnerem i opozicí hledáme řešení problémů, s nimiž s potýkají lidé v kraji,“ charakterizoval postavení KSČM v krajské samosprávě první náměstek hejtmana Otakar Ruml.

 

Připomeňme si, že po volbách jsme ziskem 11 mandátů vytvořili krajskou koalici s ČSSD, která má 12 zastupitelů. Společně tvoříme s 23 hlasy převahou jednoho hlasu v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje většinu.V radě kraje zastupují KSČM tři radní - první náměstek hejtmana Otakar Ruml, radní pro školství Táňa Šormová a radní pro sociální oblast Josef Lukášek.

Především zdravotnictví, školství a doprava jsou velmi citlivé a dotýkají se každodenního života našich občanů. Určitá rozdílnost v názorech na jejich řešení  mezi koaličními partnery existuje, proto je nutné neustále  si tříbit názory a hledat řešení schůdná pro oba partnery a užitečná pro občany. Jako zvláště problémovou oblast vidíme zdravotnictví. Těžko hledáme koncepci rozvoje krajských nemocnic a fungování zdravotnického holdingu. Celkovou situaci také zhoršuje zpoždění výstavby a modernizace náchodské nemocnice.

Ve školství, za něž přímo zodpovídáme, a to hlavně na středních školách, dochází k úbytku žáků, ale kapacity škol zůstávají stále stejné. Převažuje nabídka nad poptávkou. „Na jaře by mělo zastupitelstvo rozhodnout o možnostech další optimalizace středních škol,“ uvedla radní Šormová. Radní pro školství se snaží sladit proporcionalitu mezi nabízenými obory, aby jejich uchazeči měli uplatnění na trhu práce. Řada škol se potýká s malým počtem studentů, který neumožňuje řádný rozvoj dané školy. Slučování takovýchto škol je nepopulární a často je provází emoce a negativní ohlasy. Za klíčový úspěch považujeme uzavírání sektorových dohod, které nastartovaly novou etapu podpory technického a učňovského školství v kraji. Kraj také předpokládá soustředění zemědělského školství do větších celků, aby výuka byla na úrovni požadavků 21.století.

Sociální oblast je poměrně dobře fungující, i když i tam máme některé problémy (např. Barevné domky Hajnice). V našem zájmu je, aby se celý případ podrobně vyšetřil a osoby, které situaci zavinily, byly pohnány k zodpovědnosti. Nejsme spokojeni s pomalým postupem šetření tohoto případu. Pozitivní krok se podařil v největším krajském sociálním zařízení, v hradeckém Domově na Biřičce, kde námi prosazená změna vedení vytvořila podmínky k odstranění problémů a zkvalitnění péče. Probíhá také řada rekonstrukcí a dostaveb sociálních zařízení, a tím se zlepšují životní podmínky jejich klientů. Kladně se promítá i dlouhodobé plánování v sociálních službách. 

(tl)

skola2 1999 X