Vytisknout tuto stránku

VÝZVA Z KRKONOŠ

krkonose zezaleho wJe to již 93 let, kdy se zde v Krkonoších poprvé sešli proletáři z obou stran hranic, aby demonstrovali, bez rozdílu národnosti i náboženského vyznání, svoji touhu žít v míru a sociální spravedlnosti. Jsme pokračovatelé této tradice. Každoročně se zde scházíme, Němci, Češi, Poláci a další národy Evropy, abychom společně vyjádřili stejné touhy a podporu boji za jejich naplnění. Našim úkolem je působit nejen mezi sebou, ale především také mezi svými spolupracovníky, spoluobčany i přáteli ve společenských organizacích.

Trpělivě, každodenně, při každé příležitosti musíme vysvětlovat podstatu naší činnosti, naše cíle, potřebu angažovanosti všech pokrokových lidí. Zvláště to platí v současné době kdy: 

neustále vzrůstá mezinárodní napětí, 

– váleční štváči z NATO a USA zcela nepokrytě vyvolávají nenávist mezi národy,

 – ve válečných konfliktech na různých místech světa umírají děti, ženy a další nevinní lidé,

– zcela nezakrytě se projevují neofašisté, a to nejen na Ukrajině, ale i v jiných zemích,

– stále častěji se mezi lidmi projevuje šovinismus, xenofobie a rasová nesnášenlivost.

Znepokojuje nás sílící proud imigrantů do Evropy, který nepovažujeme za náhodný jev! Otevřeně je třeba říci, co je jeho příčinou, kdo ho organizuje a možná i podporuje a jaké cíle tím sleduje! Je třeba hledat účinná, ale lidská řešení tohoto problému!

My, účastníci mezinárodního srazu levice v Krkonoších 2015, vyzýváme všechny spoluobčany, aby se aktivně zapojili do boje proti sílícím projevům fašismu a dalším negativním jevům dnešní společnosti! Nikdo nemůže říkat, že se ho to netýká, že my žijeme v míru. To není omluva, ale výmluva. Až se problémy přiblíží k našemu prahu, může být již pozdě! Mějme na paměti, že největším nepřítelem člověka je jeho pasivita a vlastní lhostejnost.

Proletáři všech zemí spojte se!

Česká republika, Krkonoše, Pomezní Boudy, 29. 8. 2015

 

skola2 1816 X