Zdravotnictví je nejpalčivějším problémem Královéhradeckého kraje

markova 153Po zavedení restriktivních opatřeních vzbuzuje situace kolem pandemie mírný optimismus, protože čísla nakažených narůstají v poslední době pomaleji. Počet pacientů bude ale ještě stále stoupat. V Královéhradeckém kraji bylo na počátku listopadu registrováno více než sedm tisíc nemocných s COVID-19 a přes 200 jich bohužel zemřelo. Nemocnice se stejně jako ve zbytku republiky musí potýkat s nedostatkem zdravotního personálu, i když volných lůžek pro pacienty s COVID-19 zbývá ještě asi jedna třetina. Lékařů a sester se totiž výrazně nedostávalo už dlouho před vypuknutím koronavirové krize. To vedlo k omezování péče na některých odděleních a dokonce k uzavření porodnice v Trutnově. Aktuálně chybí v holdingu 380 a ve fakultní nemocnici kolem 500 zdravotníků.

Někteří sami onemocněli nebo jsou v karanténě, jiní museli zůstat doma s dětmi. Zoufalou situaci trochu mírní nasazení mediků, studentů středních zdravotních, sociálních a farmaceutických škol, dobrovolníků a na pomocné práce je nasazeno i třicet vojáků. Hejtman a fakultní nemocnice vyzvali ambulantní a praktické lékaře, aby pomohli. Vyslyšelo je zatím asi 130 lidí. Stále to ale nestačí a nemocnice musely opět omezit tzv. zbytnou péči, plánované operace a potřebná vyšetření. Velký problém přitom spočívá v tom, že se lidé bojí chodit do nemocnic i na nezbytná vyšetření ke specialistům. To může vést k zanedbávání a k závažnému ohrožení jejich zdraví nebo dokonce života.
Před novým krajským vedením tak stojí nejpalčivější problém – vyřešit personální krizi ve zdravotnictví. Příslušný radní Fink je sice politický matador, a dokonce i lékař, bývalý primátor Hradce Králové, ale dosud na kraji zastával funkci předsedy výboru pro kulturu a památkovou péči. Doufejme, že v nové roli bude více Ferdou Mravencem než Broukem Pytlíkem. Podle svých prvních vyjádření souzní s plánem nyní vládnoucí ODS na posílení vedení kraje ve fungování nemocnic. Podle této vize by Zdravotnický holding měl být jen servisní a obslužnou organizací a faktické řízení zdravotnictví by převzal krajský odbor zdravotnictví. Ve hře je i jednočlenná správní rada nemocnic, tedy svěření nemocnic do výhradní pravomoci ředitelů v důsledku změny zákona o obchodních korporacích. Fúze všech krajských nemocnic, jak plánoval bývalý radní Cabicar z TOP 09, byla v minulosti opakovaně odmítnuta. Je nezbytné provést podrobnou analýzu dopadů všech případných kroků. Každopádně se opět ukazuje, že forma obchodních společností, kterou po roce 2000 prosadila v Královéhradeckém kraji právě ODS, není pro nemocnice vhodná. Brání skutečné veřejné kontrole hospodaření s veřejnými penězi, ztěžuje zřizovateli potřebnou finanční podporu a vede k netransparentnímu výběru nemocničního managementu. Personální politika Zdravotnického holdingu byla vůbec v minulých volebních obdobích katastrofální. Navíc se nepodařilo přijmout aktualizovanou koncepci zdravotnictví v kraji. Ta by měla reagovat na současný demografický vývoj a potřeby obyvatel, jasně stanovit základní nemocniční síť a zabránit případné snaze staronových mocných redukovat v rámci »šetření« zdravotnickou péči nebo dokonce ji rušit, popřípadě lukrativně prodávat lůžková zdravotnická zařízení. Nejdůležitější je dostupnost a kvalita potřebné zdravotní péče pro všechny pacienty i v nejodlehlejších regionech Královéhradeckého kraje.
Soňa MARKOVÁ,
stínová ministryně zdravotnictví za KSČM,
předsedkyně OV KSČM Náchod

14.11.2020 Haló noviny
skola2 1234 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top