Chování představitelů opozičních stran v jedné kauze a nejenom v té

protiantikomunismu oPředstavitelé tří politických stran (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se okamžitě v pátek minulého týdne (23. 10. 20) vyjadřovali k „pochybení“ prof. Prymuly, aniž by cokoliv podstatného věděli. Jsou to buď věštci, nebo mnohé vědí o tom, jak vše bylo na ministra zdravotnictví nastraženo. Nevím. A ono se doposud mnoho neví ani teď. Snad se podaří, bude-li vůle, aby se leccos prokázalo. Jakkoliv Roman Prymula odmítá své pochybení, raději odstoupí, aby dal průchod  novému řešení nastalé situace.
Pochopitelně, hned přispěchal P. Fiala s prohlášením, že by měl Prymula odejít z funkce a všeho nechat. Ztratil prý totiž důvěru a vláda by sama měla o ni požádat. Nyní opravdu tedy nevím, kdo rozděluje společnost, zda prezident Zeman a premiér Babiš a nebo právě Fiala, který při každé vhodné i nevhodné příležitosti (a dostává ji nemálo), se způsobem, který je málo příčetný a hlavně nevybíravý, pouští právě do nich. Vůbec nebere v potaz skutečnost, že vláda v tak těžké chvíli dělá, alespoň podle mého, maximum možného.

Předseda ODS by se měl raději dostatečně zamyslet nad tím, jaké má ve své straně funkcionáře. Mám teď na mysli bývalého jesenického radního Martina Langa, který přirovnal prezidenta Zemana k Hitlerovi a přeje si ho zabít, vykrvit a tělo spálit. Jistě si spolu se mnou řeknete, kde to jsme, když Obvodní soud Prahy 8 rozhodl, že se v případě Langa jedná toliko o přestupek, není to tedy trestný čin, byť učitel Policejní akademie ČR, coby elitní právník, uvádí, že Langovo vyjádření splňuje podezření hned z několika trestných činů a tresty za jednotlivé trestné činy se pohybují v rozmezí od jednoho do tří let odnětí svobody. Výkonná rada ODS sice Langa vyloučila proto (jak obecně uvádějí), že závažně porušil stranické Stanovy, což nevysvětlují – není to tedy za t e n t o trestný čin.
A co Pavel Novotný, takto starosta MČ Praha-Řeporyje, který míní – parafrázuji: „Poslanec Z. Ondráček musí viset, S. Novotný, bývalý policejní prezident, je šmejd a vlastizrádce a měl by rovněž viset a je v českém zájmu, aby premiér A. Babiš a prezident M. Zeman zemřeli.“ To je jen ten nejmenší výběr názorů tohoto t a k é regionálního politika. Otázka zní – Cui bono? Asi panu Fialovi, neboť cokoliv starosta sprostého a urážlivého řekne a provede, to ho nechává klidným. V tomto punktu nekoná, v jiných záležitostech je až příliš agilní a docela si P. Fialu dokážu představit, jak hřímá z kazatelny katedrály sv. Petra a Pavla v Brně (za předpokladu, že by byl farářem, k čemuž má blízko) a přesvědčuje farníky o své pravdě. Jakkoli je 1. (slovy prvním) habilitantem politologie u nás vůbec, politologii, jako vědu, chápe toliko stranicky, tedy ve prospěch ODS, nikoliv objektivně. Ostatně, ani bývalý předseda a exprezident V. Klaus se o něm nevyjádřil nikterak lichotivě.
Velmi nevkusně, dá se říci obhrouble, se na adresu ministra zdravotnictví vyjádřila rovněž předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová – cituji: „Prymula musí odstoupit, zachoval se jako papaláš. Jednání pana Prymuly musím nazvat „p r a s á r n o u“. Mladá politička má těch svérázných výroků v jiných případech více, vybírám kupř. tento: „Proč cpát peníze důchodcům? Raději bych podpořila revoluci v Bělorusku.“ To se mně opravdu, ale opravdu udělaly mžitky před očima. Představte si, zmíněná předsedkyně absolvovala bakalářské studium (titul Bc.) andragogiky na FF UK v Praze, měla by tedy vědět, že i důchodci jsou dospělí lidé (když ona disciplína je přece vědou o jejich vzdělávání, tedy potažmo i o jejich podpoře), takže její slova jsou jednoznačně nepatřičná, zlá a odsouzeníhodná. Co by tomu všemu řekli její rodiče či prarodiče? Sám jsem starodůchodce (81+), k jejímu vyjádření nemám slov a zůstávám naprosto perplex z tohoto jejího smýšlení.
Podobně se zachoval i řadový místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, který tehdy řekl: „ V případě pana plukovníka Prymuly vidíme jasné selhání. V každé civilizované zemi takový člověk rezignuje sám. Pan plukovník jistě dobře ví, co pro vojáka znamená neuposlechnutí příkazu...“ Ani slovo o tom, aby pochopil, že prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., jako významný epidemiolog, v podstatě zachraňoval celou situaci, kdy především opoziční strany v letním období bezpříkladně tlačily na to, aby došlo k uvolňování a on programově doporučil taková opatření, která by postupně směřovala ke zlepšení nedobrého stavu. No, a sveřepé vynechání akademických titulů u pana Prymuly, kdy ho nazývá toliko plukovníkem, považuji za bohapustou ironii těžkého kalibru. Pokud nevíte, tak Ing. Jan Bartošek působí rovněž jako externí pedagog na dvou vysokých školách, a to na PedF UP v Olomouci (kterou též vystudoval), jež je známa desítkami nabízených, ale málo potřebných oborů, jakož i na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě – stává se tedy prachobyčejným mnohoobročníkem. Z Wikipedie jsem se vůbec nedozvěděl, v jaké oblasti přednáší, zda v dramaterapii či v některém zemědělském oboru. Ani reference neuvádějí nic o něm, že by snad napsal nějaká vysokoškolská skripta či články pro odborné časopisy (třeba v Aj).
Pochvalně se naopak k prof. Prymulovi vyjádřil ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., který jednoznačně moderátorovi ČT řekl, že ministr zdravotnictví má dokonalý přehled o funkci, provozu a personálním obsazení zdravotnických zařízení, s řediteli nemocnic se schází, dává jim potřebná doporučení a společně s nimi řeší všechno to, co je v tu chvíli nutné. A o jeho mimořádných odborných znalostech a praktických zkušenostech vůbec nepochybuje. Byl by býval velice rád, aby ve své funkci zůstal, výměna na tomto postu ničemu neposlouží.
I předseda PS JUDr. Radek Vondráček pro Události, komentáře řekl, že je sice schůzka Faltýnek – Prymula mediálně interpretována jako katastrofální, ale on se domnívá, že tam nedošlo k porušení žádných opatření a ať je všechno tedy nezávisle prošetřeno.
Závěrem popisuji skutečnost, kterou jsem se dozvěděl včera. Občanští demokraté, lidovci a TOP 09 prohlásili, že utvoří koalici se společným programem pro volby do PS v příštím roce a spekulují o tom, že by porazili hnutí ANO. Dokonce bylo uvedeno, že v úterý příštího týdne podepíší memorandum o spolupráci. Nechme se překvapit, jenom podotýkám, že v minulém období neměly koalice tohoto typu odpovídající úspěch, neboť každá z těchto stran má docela jiný program, takže by muselo dojít k ústupkům z jedné i druhé strany, což bude značně obtížné.
Miloslav Samek
skola2 1743 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top