Dopis Vojtěcha Filipa

Vážené soudružky, vážení soudruzi, členové ÚV KSČM,
filip v 2020dovolte, abych Vám poslal další informaci o politické situaci u nás a postupu KSČM v ní. Tentokrát začnu prací uvnitř strany. Děkuji všem aktivním funkcionářům naší strany od ZO a zejména OV KSČM, kteří začali podle schváleného harmonogramu připravovat kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jsem rád, že většina z Vás našla způsob, jak zjistit názor členské základny ať již tím, že osobně navštěvujete jednotlivé členy a dáváte dohromady návrhy na kandidátní listiny, nebo svoláváte své výkonné výbory a přes omezení, která provází současnou pandemickou situaci, pak nacházíte jiné alternativní způsoby, jak takový návrh sestavit a předložit k jednání krajské konference nebo krajskému výboru k vytvoření návrhu kandidátní listiny pro samotné rozhodnutí – schválení na jednání ÚV KSČM.
Interní záležitosti
Jak jsem včera připomenul při osobním jednání v Mostě při jednání s představiteli Ústeckého KV KSČM, nezapomeňte, že návrhy podle našich pravidel, vedle ZO KSČM předkládají také nejen Poslanecký klub naší strany, VV ÚV KSČM, ale také smluvní spolupracující organizace jako je LKŽ, KČP, RSČR, SON, případně další organizace, které mají např. jen regionální smlouvu o spolupráci v rámci některého z krajů. Je to důležité, abychom byli schopni naší kandidátní listinou oslovit širokou veřejnost. Víme, že členská základna samotná na úspěch ve volbách nestačí a každý člen bude muset získat pro naši kandidátní listinu nejméně 20 hlasů ostatních občanů, abychom zvrátili nepříznivý trend. Ještě jednou děkuji, že jste aktivně zahájili přípravu na volby. V této souvislosti musím podotknout, že přes varování je opět rozeslán do diskuse volební program v rozsahu, který je nejen nerealizovatelný, ale není ani realistický.
Náš úspěch bude dán také tím, nakolik budeme schopni oslovit jednotlivé skupiny občanů. Myslím, že nejblíže je připravit alternativní způsob jak oslavit MDŽ, když nebude možné ještě konat tradiční společenské akce, věřím, že způsob jak vzdát úctu našim ženám najdete, např. osobním přáním od funkcionářů ZO, OV, KV, kytičkou a podobně. Volení funkcionáři naše aktivní ženy osloví minimálně tím, že jim zašlou blahopřání.
Ke společenské situaci
Dál probíhá jednání Poslanecké sněmovny a uplatňujeme své návrhy. Udrželi jsme v pracovně právních sporech senátní rozhodování, aby nemohl rozhodovat jen jeden soudce, jak si přála pravice, která požadovala vyloučit z tohoto procesu přísedící. Ohradili jsme se zásadním způsobem proti tomu, že do zákona o pedagogických pracovnících prošel návrh, který snižuje nároky na pedagogickou odbornost učitelů. Zásadně jsme proti tomu, aby se dále postupně snižovala vzdělanostní úroveň obyvatelstva, protože to ohrožuje naše postavení na zahraničních trzích, když prosazujeme, aby export stál na vývozu výrobků s vysokou přidanou hodnotou.
Proběhlo jednání o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. KSČM zastupoval Pavel Kováčik, který je zároveň za naši stranu stálým členem Atomové komise. I jeho úsilí vedlo k tomu, že nebyl vyloučen jako jeden z dodavatelů Rosatom, žel slabost vlády vedla k tomu, že pravděpodobně bude znemožněno z politických důvodů, aby se účastnil výrobce z ČLR. To zdraží jistě jak cenu výstavby a tedy i konečnou cenu energie.
V úterý večer proběhlo jednání mezi hnutím ANO a KSČM o plnění dohody o toleranci. Hodnocení nebylo dokončeno, bude pokračovat ve středu příští týden a to k bodu nezvyšování spoluúčasti pacientů. Půjde o slučování zdravotních pojišťoven a tedy úsporu cca 500 mil Kč v prvním roce sloučení. Stejně bude pokračovat jednání o ochraně vodních zdrojů a posílení veřejného sektoru ve vodním hospodářství. Ostatní podmínky tolerance Hnutí ANO plní.
Problém se silným politickým a mediálním nábojem, který má vést k prohloubení sporů uvnitř naší strany odstartoval včera při jednání vlády návrh ministra vnitra J. Hamáčka. Vláda jednak rozhodla o přesunu 5 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu Min. obrany. O tom jsme informováni v úterý nebyli, naopak předpokládalo se, že o tom budeme jednat příští týden. Nezpochybňuji přesun části prostředků do tohoto rozpočtu, zejména když přesun je do ostatních provozních nákladů, nikoli do investic, tedy nemůže sloužit nákupům těžké techniky. Do boje s pandemií je zapojeno v tuto dobu více než 650 vojáků na různých místech a okolo 50 ks vojenské techniky, další jsou zapojení v trasování a zabezpečení zásobování vakcínou. Vzhledem k tomu, že zároveň na tomto jednání vlády opět ČSSD, prostřednictvím min. Hamáčka zablokovala splnění našeho požadavku návratu dětí – žáků škol prvního stupně do škol a otevření ski areálů, kde by měla platit protiepidemická opatření a za jejich plnění by odpovídali provozovatelé. Musíme politicky reagovat. Náš postup bude odpovídat situaci, ohlásil jsem se u prezidenta republiky s tím, že VV ÚV KSČM svolám na dřívější termín, tedy na 5. 2. t .r. , abychom mohli projednat postup PK KSČM v týdnu od 8. 2., kdy bude znovu posuzován nouzový stav.
Jsme ve velmi složité době. Lidé a naši členové KČM zvlášť si více než kdy jindy pokládají otázky, na které zatím nemáme ověřené odpovědi. Takovými otázkami jsou např.:
Jsme v hybridní biologické válce?
Obětí této války jsou jen ti, kteří zemřeli s Covid 19 nebo i další?

Jsou vakcíny bezpečné?
Nelze zneužít očkování k jiným účelům?
Jak budou zaplaceny dluhy z omezeně fungující ekonomiky?
Kdo profituje na nouzovém stavu v celém světě a jaká jsou řešení?
Těch otázek je mnohem víc a je nutné na tyto otázky hledat skutečné odpovědi, abychom mohli náš program připravit tak, abychom pro občany byli těmi, kteří je vyvedou z krize.
S pozdravem  Čest práci
JUDr. Vojtěch Filip,  předseda ÚV KSČM
V Praze 28. 1. 2021
skola2 1727 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top