02 zakourilova 1200

Několik let je ředitelkou mateřské školy a jako matka dvou dnes už dospělých potomků a současně jako profesionální pedagožka, by ráda přispěla v kraji ke zkvalitnění výchovy a vzdělávání dětí a mládeže od těch nejmenších až po ty téměř dospělé. Práce s dětmi je pro ni velmi inspirující a naplňující. Bohužel, je nepříznivě ovlivněna stoupající administrativou a stále se měnícími nařízeními a vyhláškami. Zkušenosti z práce mezi lidmi nabrala také v městském zastupitelstvu Kostelce n. O. Jako ředitelka pozoruje, že rodiče potřebují pro dobrou výchovu svých dětí jistotu bydlení, zaměstnání a dostupné vzdělávací instituce pro děti. Chce proto podporovat výstavbu sociálně dostupných bytů, zvyšování mezd a solidní pracovní podmínky. Pro harmonické fungování rodiny je také velmi důležitý společně strávený čas rodičů s dětmi. Podpořením dotačních titulů na sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity tomu v kraji pomůže.

Ve volném čase je zapojená do softbalového dění nejen ve městě, ale i v celé republice. Proto by ráda podporovala spolky, sdružení, kluby, které se věnují práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Kraj má být pro lidi a lidem sloužit.

Pokud jí zbude volná chvilka, věnuje se zahrádce, procházkám a cyklistice.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz 

jsme vas hlas m

Video kandidáta:

 
skola2 2756 X

Naši kandidáti do KZ

Go to top