05 markova 815

Máme v kraji jeden z nejvyšších podílů obyvatelstva nad 65 let a roste i délka dožití, znamená to i vyšší nároky na zdravotní a sociální služby. Kraj je nucen každoročně vyrovnávat chybějící stovky milionů, aby byla zajištěna potřebná zdravotní péče pro obyvatele kraje a zároveň investovat do modernizací budov i přístrojů. Někdy to ovšem nezvládá. O tom svědčí mnoho let odkládaná rekonstrukce nemocnice v Náchodě. Naše krajské nemocnice mnoho let doplácely i na neschopnost domluvit se na srovnatelných – tedy vyšších – platbách od zdravotních pojišťoven. To se naštěstí již v poslední době zlepšilo a jsem ráda, že jsem k tomu mohla určitou měrou jako členka SR VZP přispět. Díky KSČM byly také opakovaně navýšeny příjmy do veřejného zdravotního pojištění a platby za státní pojištěnce tak, aby nebyla navyšována spoluúčast pacientů. Palčivé problémy v zajišťování potřebné zdravotní péče pro obyvatele Královéhradeckého kraje v oblasti nemocniční, dlouhodobé péče, péče ambulantních specialistů a praktických lékařů i v zajištění pohotovostní služby nicméně trvají. KSČM je připravena je řešit.

Aby se všem lidem v našem regionu skutečně dobře žilo, je třeba postavit z veřejných finančních prostředků dostupné nájemní byty pro mladé rodiny a seniory, zajistit všechny druhy sociálních služeb, školy a předškolní zařízení, včetně jeslí pro děti do tří let.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

Video kandidáta:

skola2 3893 X

Naši kandidáti do KZ

Go to top