03 ort 1200

Má odpovídající vzdělání a bohatou praxi v hospodářské činnosti a vedení pracovních kolektivů. Pro práci v krajském zastupitelstvu má dobré předpoklady. V kraji by podopořil více financí pro obce k výstavbě bytů pro mladé rodiny a sociálně slabé spoluobčany. Důraz by kladl na rozvoj učňovského školství, stabilizaci zdravotnictví v kraji – finanční a personální. Podpoří rozvoj turistického ruchu a dopravní dostupnost do malých obcí a turisticky zajímavých míst. Chce dosáhnout zkvalitnění komunikací a zkvalitnění sociálních služeb. Nezapomene na rozvoj sportu – zejména pro děti a mládež.

Vystupoval by proti přebujelé administrativní byrokracii a zvyšování počtu úředníků. Proti poskytování státních a krajských dotací do soukromých sektorů (různými akčními skupinami). Proti budování uprchlických táborů na území kraje a ČR. Proti nehoráznému záboru orné půdy pro účely skladů, obchodů a administrativních center. Proti zavádění inkluze na školách v rozsahu současných vládních zákonů a nařízení MŠMT.

Jeho koníčky jsou aktivně lyžování, vysokohorská turistika a koně..

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

Video kandidáta:

skola2 3791 X

Naši kandidáti do KZ

Go to top